Comprar una estació meteorològica: la guia definitiva

comprar estacion meteorologica

Arran d’una consulta d’un seguidor de VilMeteo.es, interessant-se per com començar a fer les seves pròpies mesures del temps atmosfèric, he pensat que tal volta és convenient fer una entrada, i més que una entrada, una espècie de guia, per tal d’aconsellar a tots els aficionats a la meteo que estan començant en aquest món per tal de comprar la seva pròpia estació meteorològica o, en fi, en alguns aparells de mesura, ja que no és necessari tenir l’estació més completa per començar amb les nostres pròpies mesures.

Introducció a la compra d’una estació meteorològica

Cal avançar que en el tema dels aparells meteorològics ocorre com en tot: u pot gastar el que vulga, mai ho tindrà tot. Podem començar a mesurar la pluja sense invertir un sol euro, sols amb aparells fabricats de forma manual per nosaltres mateixa, i podem arribar a gastar milers d’euros si ens volem fer amb aparells professionals de meteorologia. Així que anem a intentar donar un gran ventall d’opcions per a que cadascú puga elegir com iniciar-se en el món de la presa de mesures meteorològiques.

Una puntualització és necessaria arribats a aquest punt. Els aparells meteorològics en sí, tant els que comprem com el que nosaltres mateixa podem construir no mesuren res de bones a primeres. Aquests aparells requereixen, i açò és molt important, una instal·lació adequada per tal de que les dades que enregistre siguen fiables, precises i representatives. De res val tenir un pluviòmetre valorat en 900€ si després no l’instal·lem com pertoca. És un exemple aleatori però que representa el que vull explicar, que la correcta instal·lació dels aparells meteorològics és igual o més important que la qualitat dels mateixos.

Un cop introduïdes aquestes bases, és moment de posar-nos en marxa i començar amb la guia, espere que us siga completa i útil.


1. Mesura de la temperatura i humitat

Comencem la guia pels components d’una estació meteorològica per separat, i ho fem amb els aparells més bàsics i corrents, els que mesuren la temperatura i la humitat, és a dir, termòmetres i higròmetres.

Instal·lació

La correcta instal·lació de termòmetres i higròmetres requereix que els aparells estiguen exposats al sol i als 4 vents. És a dir, no deu haber cap obstacle al seu voltant que puga fer-los ombra, que els puga aportar calor o humitat i en definitiva, res que puga alterar la mesura de les condicions atmosfèriques. Res de xemeneies, sortides de ventilació, parets, etc.

A més els sensors de temperatura i humitat deuran estar, en tot cas, protegits de la radiació solar directa i indirecta amb les anomenades garites meteorològiques, que poden ser comprades o construides artesanalment. Aquestes impedeixen que el sol escalfe el sensor i per tant eviten mesures incorrectes.

Es recomana instal·lar el conjunt a una altura de 1.5 metres respecte el nivell del sol més pròxim.

Opcions analògiques

Com en tots els aparells, tenim opcions analògiques i altres digitals. Les primeres, més clàssiques, requeriran l’atenció de l’observador per anotar les dades, mentre que les digitals permeten el emmagatzemament automàtic dels registres.

Els termòmetres i higròmetres analògics tenen el següent aspecte, funcionen amb alcohol, i són de màxima i mínima, és a dir, mesuren la màxima i mínima i es tenen que reiniciar manualment.

comprar estacio meteorologica

Opcions digitals

Aquestes, més modernes, resulten molt interessants. Us donem algunes opcions que hem trobat a Amazon.es

Tres opcions de diferents preus que consisteixen en el mateix: un sensor separat que s’instal·la a l’exterior tal i com hem explicat, i una consola que recull les dades que el sensor envia per via inhalàmbrica. Còmode, senzill i pràctic. Apuntar que de les tres marques a Vilmeteo.es coneixem únicament Oregon Scientific, la marca de la nostra estació meteorològica i que dona servei sense incidències durant 7 anys.

Sols ens faltaria, com també hem comentat abans, protegir el sensor amb una garita meteorològica, ara bé artesana (veure manual per fer-la) o bé comprar-la.

comprar estació meteorologica

Aquest es l’aspecte d’una garita meteorològica Davis 7714. A dins posariem el sensor extern de temperatura i quedaria protegit de la radiació solar. En ebay.es podem trobar-les per uns 60€.

2. Mesura de la direcció i velocitat del vent

Passem ara a mesurar el vent, tant la seva velocitat com la seva direcció. Els aparells que mesuren la velocitat del vent s’anomenen anemòmetres, la direcció corre a compte de les veletes i n’hi ha de diferents tipus. Com sempre, comencem amb la instal·lació.

Instal·lació

Es recomana la seva instal·lació en la zona més alta de l’edifici, al menys a 1.5 metres del sol més pròxim. No deuen estar a l’ombra d’objectes en ninguna de les seves direccions, és a dir, des del conjunt anemòmetre-veleta debem tindre una visió lliure d’obstacles en 360º. Es consideren obstacles qualsevol artificial com edificis i murs, o natural com arbres o arbusts, excepte muntanyes i formacions orgràfiques.

En la seva instal·lació tenim que dirigir la veleta al nord, doncs a partir d’aquí farà les seves mesures.

Opcions analògiques

En aquest cas són molt poc interessants, però no obstant existeixen, sobre tot en el cas de les veletes que mesuren la direcció del vent.

Opcions digitals

Aquestes són les més interessants. S’ha de dir que és extrany trobar anemòmetres i veletes digitals solts, doncs solen anar junt a una estació meteorològica completa. El que sí és més comú són els anemòmetres portàtils, amb els quals sols cal aixecar la mà amb l’anemòmetre i mesurar la velocitat del vent.

Per descomptat, ordenats de més qualitat a menys, però tots fan la seva funció.

3. Mesura de la precipitació

Arribem a un dels aparells més interessants, el pluviómetre. Mesurar la pluja caiguda és d’allò més interessant, més encara a la nostra terra que tenim episodis plujosos tempestuosos i de vegades torrencials, on les diferències poden ser enormes sense ixir de la mateixa ciutat.

Els pluviómetres mesuren la precipitació caiguda, que es sol expressar en litres per metre quadrat o mm, que és el mateix. De fet, és el mateix perquè si imaginem un metre quadrat, cada milímetre que puge el nivell equival a 1 litre.

Instalació

De nou debem tenir instalats els pluviómetres en zones lliures d’obstacles. En aquest cas, no és tant important com en el cas dels anemómetres, sol necessitarem que el pluviómetre no estiga obstaculitzat en un angle de 45º. A més, i és imprescindible en els pluviómetres digitals, ha d’estar molt ben anclat, sense poder moure’s gens ni mica en cas d’una ventada o similars, ja que alterarien les mesures.

Opcions casolanes

Podem fabricar-nos un pluviómetre de forma molt senzilla. És tant senzill com agafar un recipient perfectament cilíndric, com ara una ampolla o garrafa, i retallar la part de dalt. Cada vegada que ploga, haurem de mesurar l’altura que ha pujat en milímetres, i aquests seran els litres acumulats. Més informació en aquest manual.

Opcions analògiques

Si volem un resultat una mica més precís, els pluviómetres són molt barats. Quan plou deurem fer la lectura de quant ha plogut, en funció dels milímetres que marca l’escala mètrica del pluviómetre. En cas de que les pluges siguen molt importants, quan el pluviómetre s’emplene s’haurà de buidar, anotar i seguir mesurant. Alguns exemples:

A part d’aquestes opcions més econòmiques, estan els pluviómetres analògics professionals. Es tracta dels Hellmann de 120 i 200 mm. Són els que utilitza AEMET, i el seu preu oscil·la entre els 70 i 160€ depenent del tamany.

comprar estacion meteorologica pluviometro

Aquest és un Hellmann 200 mm, pluviómetre oficial d’AEMET. És el pluviómetre més fiable i s’utilitzen, també, per calibrar els pluviómetres digitals.

També existeix una versió més barata d’un pluviómetre manual oficial, en aquest casa l’oficial del servei meteorològic dels USA. Fabricat en plàstic té la desventatja que, al ser transparent, pot evaporar la pluja acumulada en casa de que no es faça la lectura a temps.

comprar estacion meteorologica

Aquest és el model oficial dels USA. Per uns 30€ es pot aconseguir.

Opcions digitals

Per últim, la opció més moderna i cómoda. No és necessari mesurar ni fer lectures ni buidar-los. Senzillament envien una senyal a la consola que tenim a l’interior de casa que enregistra automàticament la precipitació acumulada.

El funcionament és el següent. Els pluviómetres digitals disposen d’un embut que recull l’aigua, i la fa passar a un sistema de balancí. A cada costat de la balança hi ha una cubeta, que va emplenant-se tal i com el embut va recollint la pluja. Quan s’omple, el balancí es decanta cap a ixe costat, allibera l’aigua, i enregistra una unitat de pluja. D’aquesta manera es van sumant milímetres de pluja sense tindre que buidar ni fer altra cosa que esperar.

Les opcions on el pluviómetre és circular són les més recomanables, ja que sempre podrem afegir una boca d’embut més gran i així, mitjançant un recàlcul, aumentar la precissió del pluviómetre.

4. Comprar estació meteorològica completa

A la fi estem en la part que més m’agrada, on podeu comprar una estació meteorològica completa. Si els aparells meteorològics per separat no són suficient, el millor és fer-se amb una estació meteorològica completa, que, a més, ix millor de preu que els components per separat i aglutina en un sol aparell tots els sensors, facilitant la conexió al PC i a la xarxa.

Instalació

Abans ja us hem explicat el procés d’instal·lació de tots els components que formen una estació meteorològica. La única diferència és que ara tots els components, pluviómetre, anemómetre, veleta, termòmetre i higrómetre van connectats a la mateixa base, que recull totes les dades.

Opcions analògiques

Són les estacions meteorològiques que solen utilitzar els observadors d’AEMET. Termòmetre, higròmetre i baròmetre es troben en una garita de doble persiana. El pluviómetre és Hellmann o similar.

comprar estacion meteorologica

Ací veiem els aparells analògics dins una garita de doble persiana.

Opcions digitals

Aquí és on s’obre un ventall enorme de possibilitats, preus i condicions. Comencem de més barat a menys.

La primera opció és una La Crosse WS 9032. Aquesta marca té amplia experiència en el marc de la meteorologia i fins on hem pogut saber, i per experiència, ofereix productes de qualitat a molt bon preu. Aquesta estació compleix totes les espectatives excepte que no es pot connectar al PC, però pel preu ofereix unes prestacions molt bones. El seu pluviómetre mesura amb una precisió de 0.4mm, algo poc comú en pluviómetres i estacions d’aquest preu. Aquesta estació ha seguit la línia de la David Vantage Vue, incorporant tots els sensors de forma unificada

La segona opció es tracta de una Oregon Scientific WMR89. Com ja hem dit, Oregon Scientific és la marca de l’estació de VilMeteo.es, que ja duu 7 anys donant servei sense donar més problemes. En aquest cas, aquesta estació meteorològica sí que permet connectar-la l’ordinador mitjançant el port USB i així poder volcar les dades o connectar-la, de la mateixa manera, a la xarxa i posar les dades online. El pluviómetre té una precisió de 1 mm, però es pot millorar amb un embut de boca més gran.

La tercera opció passa ja a un altre nivell. La Davis Vantage Vue és una estació semiprofessional d’elevada qualitat, que com a novetat aporta que tots els sensors es troben junts, de forma que la seva instal·lació és ben senzilla sempre i quan es dispose d’un espai obert per a fer-ho. És una garantia de precisió.

La última és la versió “gran” de Davis, la Davis Vantage Pro 2. Amb les estacions Davis t’estalvies dolors de cap amb problemes derivats de l’alcanç inhalàmbric, de connexió i altres per l’estil, més freqüents en les estacions més barates. Igual que la Vantage Vue, el ritme d’actualització de dades és més ràpid que en les estacions més econòmiques, factor útil quan mesurem la velocitat del vent, per exemple: en un dia ventós, la Oregon Scientific mdirà la velocitat del vent cada 15 segons, mentre que les Davis  ho faran cada 2.5 segons, de manera que amb les primeres es pot perdre alguna ratxa forta de vent.

El que està clar és que la qualitat es paga, i les Davis són d’alta qualitat. Però VilMeteo porta 7 anys servint dades fiables y precises amb una Oregon Scientific sense problemes de funcionament. Sempre recordar que el secret es basa en una bona instal·lació, cosa que inclou protegir el sensor termohigròmetre correctament, amb una garita de plats, bé siga comprada o fabricada de forma casolana.

Teniu algun dubte? Comenteu aquesta entrada si voleu resoldre qualsevol assumpte 😉

Segueix-me

vilmeteo

VilMeteo.es és un projecte de David Marenyà, ambientòleg i aficionat a la meteorologia. També emprenedor i consultor SEO per compte propi.
vilmeteo
Segueix-me

2 comentarios en “Comprar una estació meteorològica: la guia definitiva

  1. Hola necessité informació per montar una estació al mes instituto ambiental el mes grup de tutoria.
    Em pots donar més informació.
    Gràcies

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *