T màxima 25.1 ºC el 04/03/2019
T mínima 3.2 ºC el 04/02/2019
Precipitació [year1_rain0_total_mm] mm