T màxima 36.0 ºC el 03/08/2017
T mínima 1.2 ºC el 18/01/2017
Precipitació 323.80 mm