Climagate (II): antecedents.

El Climagate té antecedents que no deixen en molt bon lloc els procediments del IPCC.

En aquesta entrada parlem del “Pal de Hoquei” de Mann. Dit així no queda gens clar. Es tracta, en realitat, d’un gràfic que aparegué en el III informe sobre el Canvi Climàtic del IPCC, en 2001. Pren aquest sobrenom pel simple fet que u pot imaginar-se un pal de hoquei quan veu aquest gràfic. Res millor que veure’l per entendre-ho:

Si posem una mica de imaginació és fàcil visualitzar la forma d’un pal de hoquei. Si ens centrem en analitzar el gràfic, veiem com la temperatura podria haver seguit una tendència estable fins a principis del s.XX, on esclata una pujada radical de les temperatures fins el dia de avui. Per suposat, aquesta pujada de temperatures va íntimament lligada al augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera.

És evident que no existeixen mesures de l’any 1000. De fet es considera que existeix un registre de temperatures rigoroses a partir de 1850. Com s’obté el gràfic? Doncs amb les anomenades proxies climátiques . A partir dels anells dels arbres o el analisi de mostres de gel es recreen temperatures de temps passats.

Ja en 2003 va haber qui posava en dubte la reconstrucció que havia fet Mann, responsable del gràfic superior, de les dades climátiques i paleoclimátiques per obtindre un gràfic tendenciós.  Eren Stephen McIntyre i Ross McKitrick els que posaven en dubte la reconstrucció de Mann per errors en la meteodologia.

Més tard, en 2010, un estudi realitzat per estadístes, sense entrar a valorar la (dubtosa) qualitat de les proxies climátiques, conclou que no existeix la evidència, després de analitzar les dades, de que hi hagués un periode de casi 1000 anys amb una tendència de temperatures estática com és el cas del “Pal de Hoquei”. Els autors del estudi, Blakeley B. McShane i Abraham J. Wyner, asseguren que els climatòlegs han gastat una estadística molt particular i que per a res s’han relacionat amb estadistes acadèmics.

En aquest estudi podem comprovar la reconstrucció duta a terme pels seus autors. Ha quedat una mica canviada.

I tot aquest canvi sense entrar a valorar la validesa de les proxies ni les mesures terrestres.

Via: plazamoyua.com

vilmeteo
Segueix-me

Deixa un comentari