Pronòstic

A continuació us deixem informació del pronòstic per als pròxims dies. Podeu comprovar per vosaltres mateixos que diuen els models meteorològics, la manera més fiable d’obtindre un pronòstic. Un altre dels nostres favorits és el meteodiagrama, amb el que amb una simple ullada podem veure quina serà la evolució del temps els següents dies en quant a temperatures i precipitacions

Meteograma

Tenim 3 variables representades: la temperatura a 500 hPa, equivalent a uns 5500 m i representada en les linies de dalt; la temperatura a 850 hPa, equivalent a uns 1500 metres i representada en les linies del mig; i la precipitació, representada en les linies de baix del gràfic.

Veiem que cada variable ve representada per moltes linies on una de elles és la més grossa, en negre. Cada una de les linies són cadascun dels escenaris que el model meteorològic, en aquest cas el GFS americà, planteja. El escenari més fiable correspon amb la línia més grossa.

Amb aquestes tres variables podem fer-nos una idea de la situació vinent en un periode llarg de temps i a més podem saber de la fiabilitat del pronòstic en funció de la divergència de les linies que representen una mateixa variable. Quan més coincideixin, més fiable és el pronòstic

Mapa de avisos meteorològics de la Península Ibèrica

En el següent enllaç podem comprovar els avisos de risc presents a la península ibèrica

Veure en Aemet.es

Pronòstic automàtic d’AEMET