Guia de compra d’una estació meteorològica (actualitzat 2024)

Introducció a la compra d’una estació meteorològica

Cal avançar que en el tema dels aparells meteorològics ocorre com en tot: u pot gastar el que vulga, mai ho tindrà tot. Podem començar a mesurar la pluja sense invertir un sol euro, sols amb aparells fabricats de forma manual per nosaltres mateixa, i podem arribar a gastar milers d’euros si ens volem fer amb aparells professionals de meteorologia. Així que anem a intentar donar un gran ventall d’opcions per a que cadascú puga elegir com iniciar-se en el món de la presa de mesures meteorològiques.

Una puntualització és necessaria arribats a aquest punt. Els aparells meteorològics en sí, tant els que comprem com el que nosaltres mateixa podem construir no mesuren res de bones a primeres. Aquests aparells requereixen, i açò és molt important, una instal·lació adequada per tal de que les dades que enregistre siguen fiables, precises i representatives. De res val tenir un pluviòmetre valorat en 900€ si després no l’instal·lem com pertoca. És un exemple aleatori però que representa el que vull explicar, que la correcta instal·lació dels aparells meteorològics és igual o més important que la qualitat dels mateixos.

Un cop introduïdes aquestes bases, és moment de posar-nos en marxa i començar amb la guia, espere que us siga completa i útil.

Mesura de la temperatura i humitat

Comencem la guia pels components d’una estació meteorològica per separat, i ho fem amb els aparells més bàsics i corrents, els que mesuren la temperatura i la humitat, és a dir, termòmetres i higròmetres.

Instal·lació del termòmetre i higròmetre

La correcta instal·lació de termòmetres i higròmetres requereix que els aparells estiguen exposats al sol i als 4 vents. És a dir, no deu haber cap obstacle al seu voltant que puga fer-los ombra, que els puga aportar calor o humitat i en definitiva, res que puga alterar la mesura de les condicions atmosfèriques. Res de xemeneies, sortides de ventilació, parets, etc.

A més els sensors de temperatura i humitat deuran estar, en tot cas, protegits de la radiació solar directa i indirecta amb les anomenades garites meteorològiques, que poden ser comprades o construides artesanalment. Aquestes impedeixen que el sol escalfe el sensor i per tant eviten mesures incorrectes.

Es recomana instal·lar el conjunt a una altura de 1.5 metres respecte el nivell del sol més pròxim.

[Continuarà]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top